Skip to content

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ
kosshome.pl

 1. Informacje wstępne

Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.kosshome.pl. Zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień i gwarantujemy dołożenie wszelkich starań, by korzystanie z kosshome.pl przebiegało w sposób bezproblemowy.

Każdy Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, przechowywania go oraz jego odtwarzania w każdym momencie, przed zawarciem umowy oraz po jej zawarciu. Korzystanie z kosshome.pl oznacza, że akceptujesz postanowienia Regulaminu. W razie pytań służymy pomocą oraz chętnie wyjaśnimy wszelkie Twoje wątpliwości.

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której zawierana umowa nie ma charakteru zawodowego.
 4. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym.
 5. Promocja – propozycja zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach wynikających z innego dokumentu niż Regulamin.
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem www.kosshome.pl.
 8. Sprzedawca – Agata Białowąs prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOSS HOME Agata Białowąs, ul. św. Jana Pawła II 171B, 43-215 Studzienice, NIP: 6332075681, REGON: 387162783.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w wyniku przyjęcia Zamówienia.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 11. Zamówienie – oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu;
 1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 Zamówienia możesz składać poprzez konto Klienta lub jako Gość.

Posiadanie konta Klienta nie jest wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży, aczkolwiek będziesz mógł śledzić historię swoich Zamówień, postępy w ich realizacji czy kontaktować się z nami.

Przy zakładaniu Konta Klienta lub przy składaniu Zamówienia jako Gość zobowiązany jesteś do podania swoich rzeczywistych i prawdziwych danych – w przeciwnym wypadku realizacja Zamówienia może okazać się niemożliwa.

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Sprzedaż Produktów

Wszelkie Produkty prezentowane w Sklepie internetowym są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

Produkty prezentowane w Sklepie internetowym nie są objęte gwarancją, zawsze są natomiast objęte rękojmią. Nie oznacza to że nigdy nie udzielamy gwarancji – poinformujemy Cię o tym w opisie Produktu.

Składając Zamówienie wyrażasz chęć zawarcia Umowy sprzedaży. Następnie powinieneś wybrać metodę płatności, sposób dostawy oraz potwierdzić zakup. Po złożeniu zamówienia otrzymasz automatyczną odpowiedź o wpłynięciu Zamówienia.

Terminy realizacji podane w Sklepie internetowym mają charakter orientacyjny – dołożymy jednak wszelkich starań, by realizacja zamówienia nastąpiła w tych terminach. Niezależnie od wybranej formy płatności, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Musisz jednak pamiętać, że Produkty z indywidualnych zamówień są szyte lub robione ręcznie po złożeniu Zamówienia. Standardowy czas realizacji zamówienia indywidualnego to 20 dni roboczych, ale może być dłuższy – w zależności od ilości Zamówień. Przy każdym zapytaniu dotyczącym indywidualnego Zamówienia, oczekiwany czas realizacji będzie komunikowany w wiadomości elektronicznej. Jeżeli termin realizacji Zamówienia będzie przekraczał 20 dni roboczych i nie będzie Ci odpowiadał – niezwłocznie poinformuj nas o tym. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa w uzgodnionym terminie, poinformujemy Cię o tym, a Ty masz prawo odstąpić od umowy. Jeżeli odstąpisz od umowy – niezwłocznie zwrócimy Ci pieniądze.

Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest moment przesłania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

Jeżeli realizacja Zamówienia nie będzie możliwa – poinformujemy Cię o tym i zwrócimy Ci pieniądze.

 1. Płatności

Wszelkie prezentowane w Sklepie internetowym ceny zawierają podatek od towarów i usług oraz inne składniki. Do ceny doliczymy jedynie koszty dostawy Produktu, zgodnie z Twoim wyborem.

Płatność za kupiony Produkt odbywa się drogą elektroniczną:

 1. Za pomocą bramki Paynow – kartą lub na rachunek bankowy, zgodnie postanowieniami regulaminu odnoszącego się do tej usługi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Za pośrednictwem PayPal, zgodnie z postanowieniami regulaminu odnoszącego się do tej usługi.

Klient dokonuje płatności wraz ze złożeniem zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia – na ten moment nie przewidujemy możliwości dostarczania Produktów „za pobraniem”, ani płatności na raty.

Jeżeli złożysz Zamówienie, lecz nie dokonasz płatności w terminie tygodnia od jego złożenia – uznamy, że zrezygnowałeś z Zamówienia i nie przystąpimy do jego realizacji.

 1. Dostawa

Kupione Produkty możemy dostarczyć na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej. Na ten moment nie przewidujemy możliwości dostaw do państw poza UE. Dostępne formy i koszty dostawy znajdziesz w zakładce Dostawa Sklepu internetowego.

Po skompletowaniu Zamówienia i przekazaniu go do wysyłki otrzymasz od nas informację na Twój adres poczty elektronicznej. Jeżeli wybrana przez Ciebie forma dostawy okaże się niemożliwa – skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia innej formy. Nie przewidujemy możliwości osobistego odbierania Produktów.

Przeniesienie posiadania następuje z chwilą wydania przesyłki. Sprawdź dokładnie otrzymany Produkt – brak zgłoszenia zastrzeżeń osobie dokonującej doręczenia może utrudnić pozytywne rozpatrzenie Twoich zastrzeżeń.

 1. Reklamacje, odstąpienie od umowy

Jeżeli uważasz, że dostarczony produkt nie jest pełnowartościowy, poinformuj nas o tym przesyłając informację na adres customer@kosshome.pl. W terminie 14 dni poinformujemy Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Pamiętaj jednak, że Produkt prezentowany na ekranie czy wyświetlaczu może pozostawać zniekształcony z powodu zastosowanych ustawień. Poza tym Produkty są wytwarzanie ręcznie oraz z naturalnych materiałów, co może powodować drobne różnice w ich wykończeniu.

Każdy Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia dostawy Produktów.

Możesz wykorzystać następujący wzór oświadczenia:

Adresat: KOSS HOME Agata Białowąs, ul. św. Jana Pawła II 171B, 43-215 Studzienice (customer@kosshome.pl)

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów

(wymień produkty tutaj) ______________________________________

Nr zamówienia:

Powód zwrotu:

Data dostawy Produktów:

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

Numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy________________________________

Podpis Klienta: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prześlij nam drogą elektroniczną na adres customer@kosshome.pl lub pisemnie na adres KOSS HOME Agata Białowąs, ul. św. Jana Pawła II 171B, 43-215 Studzienice. Ponadto zawsze możesz się z nami skontaktować (telefonicznie pod numerem telefonu +48 607396805, lub drogą elektroniczną na adres customer@kosshome.pl), jeżeli chciałbyś anulować zamówienie. Zalecamy dokonywanie zwrotów Produktów w tych samych opakowaniach, w których je otrzymałeś. Zwrotu dokonujesz na własny koszt.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

Niestety nie przyjmujemy zwrotów Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Ponadto zwracane Produkty nie mogą nosić oznak używania, ani żadnych zniszczeń – dlatego tak ważne jest ich sprawdzenie w obecności kuriera. Jeżeli otrzymamy produkt używany lub uszkodzony – mamy prawo obniżenia wartości zwrotu – w sposób proporcjonalny.

 1. Rozwiązywanie sporów

Pamiętaj, że wszelkie spory będziemy się starali rozwiązać polubownie.

Jeżeli jednak nie uda się osiągnąć porozumienia – zawsze możesz skorzystać z uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów i wnieść sprawę do polskiego sądu powszechnego albo wykorzystać inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.

 1. Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek przewidziany w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agata Białowąs, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOSS HOME Agata Białowąs, ul. św. Jana Pawła II 171B, 43-215 Studzienice, NIP: 6332075681,
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę, w celach marketingowych, a także w celu zawarcia i realizacji umów. Ponadto administrator będzie przetwarzał dane osobowe, gdy taka możliwość lub konieczność będzie wynikała z obowiązujących przepisów,
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z administratorem (m. in. firmom kurierskim, księgowym, prawniczym), a także w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy,
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, jednak nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO,
 8. Decyzje w zakresie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 1. Informacje końcowe

Regulamin w obecnej wersji obowiązuje do Zamówień złożonych po dniu 01 lutego 2021 r. Regulamin może ulec zmianie, dlatego przez złożeniem każdego Zamówienia bardzo ważne jest zapoznanie się z jego aktualną wersją. Jeżeli Regulamin ulegnie zmianie – nowa treść znajdzie zastosowanie wyłącznie do Zamówień złożonych po dokonaniu zmiany.

Jeżeli Regulamin nie porusza jakiejś kwestii – zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy – w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

PLN Złoty polski
EUR Euro